DPH a bydlení

17.11.2009 17:00

DPH a bydlení

Přestože většina nejasností týkajících se stavebních prací pro bytové účely z pohledu DPH byla odstraněna již před skoro dvěma lety, setkávám se stále s chybnou interpretací v této oblasti.

Pro zcela nezasvěcené uvádím, že v tomto směru jde především o možnost zahrnout bytovou výstavbu do snížené sazby DPH ve výši 9% („prozatím“) oproti základní sazbě, která činní 19 % a tudíž v konečném výsledku ušetřit 10 % z ceny provedených prací.  

K snadnější orientaci v tomto problému je třeba si v první řadě uvědomit, že existují dvě oblasti stavebních prací pro bydlení.

  1. Oblast: Stavební a montážní práce spojené se změnou nebo opravou již dokončených staveb pro bydlení včetně jejich příslušenství.
  2. Oblast: Stavební a montážní práce spojené s výstavbou staveb pro sociální bydlení včetně jejich příslušenství.

Co se týče změn a oprav již dokončených staveb pro bydlení včetně jejich příslušenství je tato formulace vcelku jasná. Stavbou pro bydlení je bytový dům, rodinný dům nebo byt, nic víc. O jaký přesně druh nemovitosti se jedná, je uvedeno ve výpisu z katastru nemovitostí. Jen pro příklad mohu uvést, že chata, která je v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro individuální rekreaci nesplňuje podmínky pro možnost uplatnění nižší DPH.

Ohledně změn a oprav u již dokončených nemovitostí bych rád upozornil na skutečnost, že od 01.01.2011 se zde již nebude uplatňovat snížená sazba DPH, ale pouze sazba základní. Proto, kdo „nezvelebí“ svojí obývanou nemovitost do konce příštího roku, musí počítat s 10 % navýšením hodnoty stavebních prací.

      Oproti tomu výstavba nemovitosti pro sociální bydlení včetně jejich příslušenství není pro uplatnění snížené sazby DPH nikterak časově omezena. 

      Z pohledu soukromého investora do vlastního bydlení se za sociální stavbou s možností uplatnění snížené sazby DPH  považuje byt o celkové podlahové ploše do 120 m2 , rodinný dům o celkové podlahové ploše do 350 m2, bytový dům s jednotlivými byty o celkové ploše do 120 m2 každého z bytů.

      V neposlední řadě považuji rovněž za důležité z pohledu DPH objasnit význam slova příslušenství. Právě tento výraz nebyl do konce roku 2007 v zákoně o DPH obsažen a tím vznikalo u stavebních prací pro bydlení mnoho nejasností.

      Příslušenství je od 01.01.2008 do zákona o DPH začleněno, není však dále nikterak specifikováno. Občanský zákoník, jakožto další právní předpis, který lze v tomto případě použít, vymezuje příslušenstvím věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.

      Jako příklad příslušenství rodinného domu a bytového domu lze uvést: garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, podzemní stavby, například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla,oplocení, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu, připojení drobných staveb na  rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu), studny, bazény.

      Snížená sazba daně se rovněž uplatní u projektové dokumentace, která nevznikne odděleně, ale bude nedílnou součástí dílčích plnění prováděných stavebních prací.

      Naopak příslušenstvím rodinného domu a bytového domu z pohledu zákona o DPH nejsou tzv. „plošné stavby nespojené se zemí pevným základem“. Plošné stavby bez zemních základů jsou považovány za součást pozemku a ne za příslušenství nemovitosti, proto je zde třeba uplatňovat základní sazbu DPH .

Jedná se například o  zámkovou dlažbu, která je rozebíratelná, chodníky, odstavné plochy pro vozidla, dlažby a obruby, opěrné zdi bez podzemních základů a zahradní jezírka.

       

Michal Brunner – účetní a daňová kancelář

Nádražní 43 Klatovy 339 01

Tel.: 378 608 972 Mobil: 608 680 824

e-mail: ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

www. uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode