Fotovoltanika

08.02.2010 08:57

 

 

Otázka: V roce 2009 jsem zprovoznil na své nemovitosti fotovoltaickou elektrárnu a získal od odběratele el. energie celkem částku Kč 9.000,-. Do 31.12.2009 jsem byl pouze zaměstnán a od 01.01.2010 pobírám starobní důchod. Jaké jsou veškeré mé účetní a daňové povinnosti v tomto případě ?

            Předpokládám jestliže jste již dodal el. energii do rozvodné sítě, jste zajisté držitelem licence pro obchodování s elektrickou energií, vydanou Energetickým regulačním úřadem. S touto licencí a přiděleným identifikačním číslem organizace (IČO) jste se stal podnikatelským subjektem s veškerými právy a povinnostmi.   

            Jednou z prvních povinností po udělení licence je Vaše registrace u příslušných úřadů, kterými jsou finanční úřad (do 30 dnů), správa sociálního zabezpečení (do 8 dnů), zdravotní pojišťovna (do 8 dnů).

            Další a možná nejdiskutovanější povinností je v tomto případě vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) dle zákona o účetnictví. Tato povinnost je zakotvena v tzv. „energetickém zákoně“.

S vedením účetnictví úzce souvisí zahrnování odpisů z fotovoltaického zařízení do nákladů, které spolu s dalšími náklady snižují zdaňovaný základ daně.

            Na výnos ve výši Kč 9.000,- za rok 2009 po uplatnění souvisejících nákladů (skutečných nebo procentuálních) je možno podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 31.03.2010 respektive 30.06.2010 s tím, že do tohoto přiznání poplatník uvede skutečnost, že se vzdává osvobození příjmů z provozu solárního zařízení.

            Budeme-li uvažovat, že nemáte žádné další příjmy kromě příjmů ze zaměstnání a z provozu solárního zařízení a rozhodnete se pro uplatnění procentuálních výdajů, které v tomto případě činní 60 % z dosažených příjmů, dá se zjednodušeně říci, že Váš základ daně činní Kč 3.600,- ( 9000 – 5.400,-) a zaplatíte finančnímu úřadu daň za rok 2009 ve výši Kč 540,- ((9.000 – 5.400) x 0,15)    

            Současně s daňovým přiznáním za rok 2009 je třeba do 30.04.2010 respektive 31.07.2010 odevzdat přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Základem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění je zde základ daně, ve Vašem případě Kč 3.600,-. Jestliže byl pro Vás v roce 2009 příjem ze solárních panelů vedlejší činností, protože jste byl současně zaměstnán, povinnost uhradit sociální pojištění z těchto příjmů nevznikne (nedosáhl jste základu pro sociální pojištění ve výši Kč 56.532,-). Povinnosti uhradit zdravotní pojištění ve výši Kč 243,- se však nezbavíte.

            Druhou možností může být uplatnění osvobození z provozu solárního zařízení od daní z příjmů v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu a v následujících pěti letech. Za tyto roky se daňové přiznání nepodává a neplatí daň z příjmů. Tohoto osvobození se již později nelze vzdát. Za všechny roky osvobození je ale potřeba podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění, kde však základem těchto pojištění budou pouze celkové příjmy bez možnosti odečtení výdajů. Ve Vašem případě by jste za rok 2009 a rovněž tak za roky 2010,2011,2012,2013,2014 nepodával daňové přiznání a neplatil daň z příjmů. Uhradil by jste však Kč 608,- (9.000 *0,5*0,135) na zdravotním pojištění za rok 2009.

            V následujících letech provozu elektrárny je třeba sledovat tyto výnosy popřípadě základy daně, které po překročení částky pro rok 2009 Kč 56.532,- zakládají účast na sociálním pojištění s povinností hradit pojistné.        

 

Michal Brunner – Účetní a daňová kancelář

www. uctoklatovy.webnode.cz                  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode