Pronájem nemovitostí z pohledu DPH

20.04.2010 08:16

 

  Pronájem nemovitostí z pohledu DPH

 

            Společně s dalšími spoluvlastníky pobírám příjmy z pronájmu nemovitostí. Za uplynulých 12 měsíců celkové příjmy z pronájmu těchto veškerých nemovitostí přesáhly částku Kč 1.000.000,-. Jsem povinen se registrovat k DPH, popřípadě musí tuto registraci provést i všichni ostatní spoluvlastníci?

 

            V případě, že uváděné příjmy z pronájmu nemovitostí neplynou z nemovitostí, které jsou zahrnuty v obchodním majetku firmy, která je ve společném vlastnictví těchto osob a nejedná se o příjmy z podnikání (např. na základě smlouvy o sdružení) a nemáte k tomu současně Vy nebo některý z dalších spoluvlastníků další příjmy, které by u každého jednoho přesáhli hranici 1.000.000,- včetně podílu na příjmech z pronajímaného majetku, nebo jestliže již není některý spoluvlastník registrován jako plátcem DPH z jiného důvodu nemusíte, pakliže sami nechcete.

            Jestliže se však jedná o příjmy z pronájmu mimo výše uvedeného sdružení, nelze dle mého názoru příjmy z pronájmu sčítat dohromady. U každého ze spoluvlastníků je třeba posuzovat zcela odděleně jeho podíl na přijatém nájemném. Ale i v případě, že by podíl na nájemném každého, nebo jen některého ze spoluvlastníků přesáhl částku 1.000.000,- Kč, a tento by nebyl již plátce DPH z jiného důvodu, opět v žádném případě nehrozí registrace k DPH.

            Příjmy z pronájmu se zajímavě prolínají napříč celým zákonem o DPH.

            Pokusím se zde nastínit některá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

            V § 6 se hovoří o obratu (1.000.000,- Kč za nejvýše 12 měsíců po sobě jdoucích) pro uplatňování DPH. Do tohoto obratu se příjmy z pronájmu, i když se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet započítávají, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně (§ 6 odst. 2 písm c ).

            § 94 za plátce DPH stanoví mimo jiné toho, kdo výše uvedený obrat překročí. Z tohoto vyplývá, že se s příjmy z pronájmu při překročení stanoveného obratu stáváme plátci DPH.

            § 95 odst. 10 však osvobozuje tyto plátce DPH od povinnosti registrovat se k DPH a naopak tito plátci ani nejsou oprávněni podat přihlášku k registraci k DPH. Jedinou možností, jak se v tomto případě registrovat jako plátce DPH je rozhodnout se uplatňovat daň u nájmu pro nájemníky, kteří jsou ovšem registrovanými plátci DPH.  

            Takže ze všeho zde uvedeného je zřejmé, že kromě zmiňovaného modelu na úplném začátku není prakticky možnost, jak se stát s příjmy z pronájmu registrovaným plátce DPH.    

 

Michal Brunner

www. uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode