Účetní  a daňový outsourcing

 

Obecně výraz outsourcing vyjadřuje přenesení některých prvků podnikání na externí dodavatelské společnosti.

V prostředí účetního a daňového outsourcingu představuje toto řešení pro zadavatelské firmy možnost oprostit se od činností v daných oblastech a plně se zaměřit na vlastní podnikatelské či nepodnikatelské aktivity.

 

Naše konkrétní představa outsourcingovaných účetních a daňových služeb je následující:

 

Subjektům pro které není rentabilní mít v pracovním poměru vlastí účetní

   

  • Zajistit plnou podporu v oblasti účetní a daňové
  • Svěřené činnosti vykonávat v dohodnutém reálném čase a prostředí, vždy s ohledem na ustanovení platných právních předpisů
  • V rámci možností klienta navrhovat efektivnější způsoby spolupráce se zřetelem na měnící se formy a technologie v účetní, daňové a ekonomické oblasti 
  • Snažit se o srozumitelnou prezentaci veškerých postupů a výsledků

 

Pro subjekty s vlastním účetním zázemím s ohledem na předchozí dále představujeme

  •  Podporu v obdobích extrémní účetní a daňové zátěže vlastních zaměstnanců
  •  Vyhledání případných možných rezerv a finančních úspor v účetní a daňové oblasti 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode