Daně a oblečení

Také jste letos patřili mezi ty, kteří o velikonočních svátcích rádi realizovali pověru o beránkovi a jeho základní potřebě, ve smyslu obohacení šatníku?

A proč se na to rovnou nepodívat zároveň i z daňového hlediska, vždyť přece šaty dělají člověka.

            Hned na úvod je třeba rozlišit člověka – podnikatele a zaměstnance. Na každého z nich se totiž vztahuje jiné ustanovení zákona (č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).

            U oděvu podnikatele, který je používán výhradně v rámci jeho podnikatelské činností, ze které jsou příjmy zdaněny daní z příjmů, lze jeho hodnotu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (§ 24 odst. 1).

            Zatímco oděv podnikatele, zdá se, vyznívá velmi stručně, ošacení zaměstnance nabízí různé možnosti.

            Podotýkám, že zde však musí v první řadě existovat požadavek zaměstnavatele na užívání tohoto pracovního oblečení zaměstnancem v rámci plnění jeho pracovních úkolů.

            První možností je úhrada nebo následné proplacení dokladu za pořízení pracovního oblečení zaměstnavatelem dodavateli nebo přímo Vám -zaměstnanci.

            Tímto sice vznikne zaměstnavateli výdaj (náklad), ale s možností jeho daňového uplatnění (24 odst. 2 písm. j). U Vás, jakožto u zaměstnance, se však již nebude jednat o příjem ze závislé činnosti (§ 6 odst. 7). V důsledku to znamená Váš čistý příjem.           

Druhou možností je úhrada výdajů (nákladů) zaměstnavatelem na pracovní oblečení svých zaměstnanců paušální částkou. Tento paušál si stanový zaměstnavatel na základě své kalkulace (§ 6 odst. 8). Takto určené výdaje na pracovní oblečení následně zaměstnavatel hradí svým zaměstnancům, kteří je vynakládají ke stanovenému účelu.

Stejně jako v prvním případě vznikne zaměstnavateli z vyplácených paušálních částek daňově uznatelný výdaj (§ 24 odst. 2 písm. x) a Vám – zaměstnanci nehrozí jejich zdanění.    

 

Závěrem bych chtěl už jen pouze podotknout, že se jedná o oblečení k  podnikatelské činnosti nebo zaměstnání, takže po ukončení těchto výkonů převléct a uložit na místo k tomu určeném. To vše pro případ možné kontroly příslušných orgánů.

 

PS: Nestálo by to za úvahu a zapomeňte v tomto případě na montérky.    

 

Michal Brunner

ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode