DPH u osobních automobilů

Odpočet DPH u osobních automobilů pořízených plátci pro uskutečňování svých ekonomických činností.

 

            Jedním z prvních konkrétních ekonomických opatření, které vstoupilo v platnost 01.04.2009 je možnost odpočtu DPH u osobních automobilů pořízených plátci. V tomto směru se jedná o průlomové opatření státu v reakci na současnou hospodářskou situaci.  

Samotná myšlenka možnosti uplatnění odpočtu DPH u osobních automobilů není však žhavou novinkou několika předchozích měsíců, ale dalo by se říci, že na toto téma se vedou diskuse různé intenzity od samých počátků daně z přidané hodnoty. Všichni zainteresovaní mají určitě ještě v paměti přestavby osobních automobilů na nákladní za pomoci tzv.: „zabudované mřížky“ atd.  Takže tyto doby se staly dnem 1.4.2009 minulostí.                  

Na datum 1.4.2009 nekladu důraz náhodou. Z přechodného ustanovení zákona o DPH totiž vyplývá, že u osobního automobilu, který byl dodán dne 31. 3. 2009 a dříve, nemá plátce nárok na odpočet daně, a to ani po datu účinnosti novely, tj. počínaje dnem 1. 4. 2009 a později. Stručně řečeno se na osobní automobil vztahují ustanovení zákona o DPH platné před 01.04.2009.

 

Co se dodáním osobního automobilu konkrétně rozumí:

1.       dodání na základě kupní smlouvy s místem plnění v tuzemsku den dodání automobilu uvedený ve smlouvě (§ 13), v ostatních případech (mimo kupní smlouvu) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu,

 

2.       pořízení z jiného členského státu EU s místem plnění v tuzemsku den dodání osobního automobilu uvedený v kupní smlouvě (§ 16), v ostatních případech (mimo kupní smlouvy) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu.

 

3.    při dovozu ze třetích zemí den propuštění do příslušného celního režimu, nejčastěji den propuštění do režimu volný oběh (§ 20).


Pro uplatnění nároku na odpočet DPH u osobního automobilu tedy nebude podstatný např. den vystavení technického průkazu nebo jiný den, ale vždy den uskutečnění zdanitelného plnění s datem nejdříve 1. 4. 2009.

Prakticky lze tedy odpočet DPH od 01.04.2009 uplatnit u plátce DPH při pořízení nového osobního automobilu zakoupeného od tuzemských nebo zahraničních obchodníků s osobními automobily, nebo  při nákupu ojetých osobních automobilů od obchodníků z evropské unie – plátců DPH v jejich zemi, pro něž je tento prodej předmětem jejich DPH a při nákupu ojetých osobních automobilů ze zemí mimo EU na základě DPH vyměřené celním orgánem.

Následně pak se již veškeré osobní automobily nakoupené a prodávané plátci DPH po 01.04.2008 budou považovat z pohledu DPH za klasické dodání zboží. Jedinou výjimkou, bez možnosti uplatnění odpočtu DPH, budou vždy tvořit pouze obchody s osobními automobily pořízenými před 01.04.2009.

 

Při pořízení osobních automobilů formou finančního leasingu platí stejné posouzení data pořízení (u leasingové smlouvy jde o datum kdy je osobní automobil přenechán za úplatu do užívání) - 01.04.2009 a déle, pro možnost uplatnění odpočtu DPH s tím rozdílem, že zde již není podstatné, jestli je smlouva uzavřena s tuzemským nebo se zahraničním plátcem. U osobních automobilů přenechaných do užívání na základě leasingové smlouvy do 31.03.2009 včetně, nelze po celou dobu leasingu uplatnit odpočet DPH.

 

Rád bych ještě upozornil na skutečnost, že při prodeji osobního automobilu, u kterého měl plátce DPH nárok na odpočet DPH, musí tento plátce uplatnit DPH na výstupu a DPH odvést finančnímu orgánu.

Závěrem již jen mnoho šťastných a pro plátce DPH levnějších kilometrů.

Případné dotazy a připomínky na toto téma je možno adresovat na ucetnictvi.klatovy@seznam.cz.  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode