Výplatní páska

 Výplatní páska

Mnozí z vás se setkávají s jedním z účetních výstupů minimálně jedenkrát měsíčně, a to ve formě výplatní pásky. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že pro někoho může být orientace v tomto dokladu poněkud složitá. Jelikož se jedná o rozpis finančního ohodnocení za odvedenou práci, domnívám se, že není zcela od věci plně rozumět veškerým údajům.

Výplatní pásky se mohou lišit svou formou (tištěná nebo elektronická) nebo grafickým zpracováním podle používaných mzdových programů. Údaje v nich obsažené jsou však prakticky totožné. Nepatrné rozdíly mohou vznikat pouze ve slovním popisu jednotlivých položek, ne však už v jejich číselném vyjádření.

            Pro co možná nejvyšší autentičnost jsem si vybral údaje z výplatní pásky, kterou považuji za možná nejrozšířenější v našem okolí.

           

Platové složky (Hodiny Dny Kč)Na samém začátku je třeba zjistit, zda výplata obsahuje veškeré složky, ze kterých se mzda má skládat. V první řadě jde o základní mzdu (úkolová, hodinová, měsíční) vyplývající z pracovní smlouvy. Další součástí mzdy mohou být prémie, odměny, příplatky za práci v noci, za práci přesčas, za práci ve svátek v sobotu a neděli, náhrada za vybranou popřípadě proplacenou dovolenou, náhrada za svátek, nemoc hrazená zaměstnavatelem, výplata cestovních náhrad. Tyto složky jsou v součtu celkovou hrubou mzdou za dané období s výjimkou nemocenské hrazené zaměstnavatelem, cestovních náhrad a náhrad za opotřebení vlastního nářadí.      

 

Průměr PP/měs/hodinu - Jedná se průměrnou hrubou mzdu z pracovního poměru v předcházejícím kalendářním čtvrtletí (1.,2.,3. nebo 4. Q) za měsíc a hodinu.

 

Průměr ND/den – Průměrná denní dávka v případě nemoci. Tato položka nemá již pro rok 2009 opodstatnění, jelikož nemocenská funguje jiným způsobem.

 

Týdně hodin – Stanovená týdenní pracovní doba

 

Úvazek – 1 = plný 40 hodin týdně 0,5 zkrácený 20 hodin týdně

 

Vym. základ SP Vym. základ ZP -  Vyměřovací základ pro srážku sociálního a zdravotního pojištění. Jde o celkovou hrubou mzdu složenou z veškerých platových složek s výjimkou nemoci a náhrad (viz. výše).

 

Poj. sociální, Poj. zdravotní – Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci srazit a za něj odvést sociální (6,5%) a zdravotní pojištění (4,5%)  z vyměřovacího základu – hrubé mzdy.

 

(SP za podnik), (ZP za podnik) – Zaměstnavatel má povinnost dále uhradit sociální (25%) a zdravotní pojištění (9%) z veškerých hrubých mezd svých zaměstnanců. Tyto částky zaměstnance nijak finančně nezatěžují. Jsou však součástí pro výpočet tzv. „superhrubé mzdy“ ze které se následně počítá výše daně z příjmů.

 

Zdanit. příjem - Jedná se opět o celkovou hrubou mzdu složenou z veškerých platových složek s výjimkou nemocenské hrazené zaměstnavatelem a náhrad (viz. výše).

 

Daňový základ – „Superhrubá mzda“ skládající se z hrubé mzdy, sociálního (25%) a zdravotního pojištění (9%) hrazeného zaměstnavatelem

 

Daň tabulka – Jde o 15% daň z příjmu ze závislé činnosti (ze mzdy) z daňového základu, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyčíslí.

 

Zvýhodnění - Vyčíslenou daň lze zaměstnanci, který u zaměstnavatele podepsal tzv. prohlášení k dani (růžový dvoulist) snížit (zvýhodnit) minimálně o 2.070,- Kč za měsíc v případě, že vyčíslená daň dosahuje alespoň této částky. Dalším daňovým zvýhodněním může být např. invalidní důchod, studium, průkaz ZTP/P

 

Sleva/Bonus – Na vyčíslenou daň, již sníženou o zvýhodnění, lze dále uplatnit slevu na vyživované dítě (děti) žijící se zaměstnancem v domácnosti. Jediný možný případ, kdy lze neodvádět daň a naopak ještě získat finanční prostředky (tzn. daňový bonus)  je následující situace: Vyčíslená daň po zvýhodnění a slevě je již 0,- Kč, ještě však nebyla vyčerpána veškerá sleva na vyživované dítě (děti).  Tato tzv. nevyčerpaná sleva se stává daňovým bonusem, který zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci.

 

Daň – Kladná položka znamená sraženou daň zaměstnanci, záporná položka je daňovým bonusem vyplaceným zaměstnanci.

 

Dovolená – Jedná se o evidenci zůstatku dovolené

 

Čistý plat – Je výsledkem: hrubá mzda – sociální (6,5%) a zdravotní pojištění (4,5%) – daň (15%) + daňový bonus + nemocenská hrazená zaměstnavatelem + cestovní náhrady

 

Srážky – Jde o srážky na konkrétně popsaný účel, které zaměstnavatel sráží zaměstnanci z čistého platu nebo mzdy na základě dohody nebo povinně.

 

Doplatek na účet – Částka, která je zaměstnanci připsána na účet nebo vyplacena v hotovosti, tedy rozdíl mezi čistou mzdou a srážkami.  

 

V případě, že tento článek zcela nerozptýlil veškeré vaše nejasnosti ve výplatní pásce, obraťte se s důvěrou na mzdové účetní, které vám rády poskytnou vyčerpávající informace.

 

Michal Brunner

ucetnictvi.klatovy@seznam.cz 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode