Silniční daň v roce 2009

Velice aktuální záležitostí se právě v těchto dnech stává úhrada zálohy daně silniční - do 15.04.2009.

Povinnost vyplývá podnikatelským subjektům, využívajícím ke své činnosti motorové vozidlo v období měsíců leden až březen 2009.

            Co vlastně silniční daň je, jaký je její systém a čeho se týká bych Vám rád zde v krátkosti přiblížil.

             Silniční daň je jednou z několika přímých daní, kterými si stát zajišťuje příjmy do státního rozpočtu (zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční).

Této dani podléhají vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li využívána k podnikatelské činnosti (§2). Existují zde však i vozidla, která mohou být používána k podnikání, avšak silniční daň se na tato vozidla nevztahuje. Jedná se například o zemědělské a lesnické traktory, vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou atd. (§2 odst. 2). Další skupinu tvoří vozidla, na které se daň silniční sice vztahuje, ale jsou od této daně osvobozena. Patří sem například motorky, osobní automobily používající jako palivo LPG atd. (§ 3). Rozdíl mezi vozidly na které se silniční daň nevztahuje a vozidly které jsou od silniční daně osvobozené  je následující.

Jestliže používáme k podnikání vozidlo, které není předmětem daně silniční, tak tím pro nás veškeré povinnosti k silniční dani končí. V případě kdy se jedná vozidlo, které je předmětem daně, ale je od daně osvobozeno, tak nás to sice nikterak finančně nezatíží, ale nezbavíme se povinnosti podání přiznání k této dani. Patříme-li mezi ty, na které se nevztahuje ani jedna z dříve uvedených možností a používáme k podnikání vozidlo poprvé registrované 1.2.2000 a později, máme v roce 2009 nárok na snížení daně o 48%, 40 % nebo 25% (§ 6 odst. 6).

Jestliže vyhodnotíme, že vozidlo je předmětem daně silniční, je třeba si dále stanovit poplatníka – osobu (fyzickou nebo právnickou), která je povinna tuto daň uhradit a uvést ve svém přiznání k dani silniční. Poplatníkem daně silniční je osoba, která je zapsána v technickém průkazu předmětného vozidla, nebo zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci, který použil k pracovní cestě vlastní automobil atd. (§4).

V momentě, kdy je zřejmé, kdo a za jaké vozidlo je povinen odvést daň, nastává okamžik zjištění výše daně (§ 6). Výše daně je zde určena pevnou roční částkou (viz. tabulka) a odvíjí se u osobních automobilů od zdvihového objemu motoru - cm3 , u návěsů od součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu těchto náprav a u všech ostatních vozidel od největší povolené hmotnosti v tunách (celkové hmotnosti) a počtu náprav (§5). Následně je od takto zjištěné daně možno využít již zmiňované snížení (§6 odst. 6).

Systém úhrad záloh, doplatků a podání daňového přiznání pro rok 2009 probíhá následovně:

Poplatník nejdříve hradí finančnímu úřadu v průběhu roku zálohy ve výši 1/12 roční sazby za každý kalendářní měsíc, kdy používal vozidlo k podnikání, upravené o případné snížení daně za tyto měsíce. Zálohy jsou splatné 15. dubna 2009 (za používání vozidla v měsících leden – březen 2009), 15. července ( za duben – červen 2009), 15. října ( za červenec – září 2009) a 15. prosince (za říjen a listopad 2009). Záloha za měsíc prosinec 2009 je splatná k 31.01.2010. K datu 31.01.2010 je rovněž poplatník povinen podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2009. Právě v tomto přiznání uvede veškeré výše popsané skutečnosti za rok 2009. 

Takto ve stručnosti funguje jedna z daní, kterými je zatížena podnikatelská veřejnost.

Na závěr bych chtěl upozornit, že se jedná pouze o základní popis funkce daně, který nemohl a ani neměl v úmyslu zacházet do větších podrobností. V případě vašeho zájmu je však možno toto téma dále rozvinout v některém z dalších vydání.

 

 

Michal Brunner

              Tabulka sazeb daně          

            1) Roční sazba daně ze základu daně u osobních vozidel

do 800 cm3

 

1 200 Kč 

nad 800 cm3 do 1 250 cm3

 

1 800 Kč 

nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3

 

2 400 Kč 

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3

 

3 000 Kč 

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3

 

3 600 Kč 

nad 3 000 cm3

 

4 200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně u návěsů a ostatních vozidel

při počtu náprav

 

hmotnosti

 

 

1 náprava

 

do 1 tuny

 

1 800 Kč

 

 

nad 1 t do 2 t

 

2 700 Kč

 

 

nad 2 t do 3,5 t

 

3 900 Kč

 

 

nad 3,5 t do 5 t

 

5 400 Kč

 

 

nad 5 t do 6,5 t

 

6 900 Kč

 

 

nad 6,5 t do 8 t

 

8 400 Kč

 

 

nad 8 t

 

9 600 Kč

2 nápravy

 

do 1 tuny

 

1 800 Kč

 

 

nad 1 t do 2 t

 

2 400 Kč

 

 

nad 2 t do 3,5 t

 

3 600 Kč

 

 

nad 3,5 t do 5 t

 

4 800 Kč

 

 

nad 5 t do 6,5 t

 

6 000 Kč

 

 

nad 6,5 t do 8 t

 

7 200 Kč

 

 

nad 8 t do 9,5 t

 

8 400 Kč

 

 

nad 9,5 t do 11 t

 

9 600 Kč

 

 

nad 11 t do 12 t

 

10 800 Kč

 

 

nad 12 t do 13 t

 

12 600 Kč

 

 

nad 13 t do 14 t

 

14 700 Kč

 

 

nad 14 t do 15 t

 

16 500 Kč

 

 

nad 15 t do 18 t

 

23 700 Kč

 

 

nad 18 t do 21 t

 

29 100 Kč

 

 

nad 21 t do 24 t

 

35 100 Kč

 

 

nad 24 t do 27 t

 

40 500 Kč

 

 

nad 27 t

 

46 200 Kč

3 nápravy

 

do 1 t

 

1 800 Kč

 

 

nad 1 t do 3,5 t

 

2 400 Kč

 

 

nad 3,5 t do 6 t

 

3 600 Kč

 

 

nad 6 t do 8,5 t

 

6 000 Kč

 

 

nad 8,5 t do 11 t

 

7 200 Kč

 

 

nad 11 t do 13 t

 

8 400 Kč

 

 

nad 13 t do 15 t

 

10 500 Kč

 

 

nad 15 t do 17 t

 

13 200 Kč

 

 

nad 17 t do 19 t

 

15 900 Kč

 

 

nad 19 t do 21 t

 

17 400 Kč

 

 

nad 21 t do 23 t

 

21 300 Kč

 

 

nad 23 t do 26 t

 

27 300 Kč

 

 

nad 26 t do 31 t

 

36 600 Kč

 

 

nad 31 t do 36 t

 

43 500 Kč

 

 

nad 36 t

 

50 400 Kč

4 nápravy a více náprav

 

do 18 t

 

8 400 Kč

 

 

nad 18 t do 21 t

 

10 500 Kč

 

 

nad 21 t do 23 t

 

14 100 Kč

 

 

nad 23 t do 25 t

 

17 700 Kč

 

 

nad 25 t do 27 t

 

22 200 Kč

 

 

nad 27 t do 29 t

 

28 200 Kč

 

 

nad 29 t do 32 t

 

33 300 Kč

 

 

nad 32 t do 36 t

 

39 300 Kč

 

 

nad 36 t

 

44 100 Kč.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode