Fotovoltaická elektrárna

22.09.2009 08:45

 Fotovoltaické elektrárny – daňový pohled

Využívání alternativních zdrojů energií se obecně stává stále více rozšířenější záležitostí.  Zásadní roli zde podle mého názoru hrají dvě hlediska: ekologická a ekonomická.

V tomto článku se zaměřím pouze na daňovou stránku z pohledu soukromého investora do fotovoltaického zařízení elektrárny, pro kterého se stane podnikatelská činnost v energetickém odvětví vedlejší činností. Konkrétně to znamená, že osoba, která je v zaměstnaneckém poměru začne pobírat příjmy z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny.

Prodej elektrické energie je sama o sobě licencovaná podnikatelská činnost vykonávaná na základně ustanovení tzv. energetického zákona. V momentě, kdy je energetickým regulačním úřadem udělena licence a statistický úřad přidělí identifikační číslo (IČO) je třeba se registrovat u správce daně (do 30 dní), sociální (do 8 dní) a zdravotní  (do 8 dní) pojišťovny.

Hodně diskutovanými otázkami v této oblasti jsou forma účetnictví nebo daňové evidence, zařazení technologie do odpisové skupiny a osvobození od daně z příjmů. 

Fakta jsou podle mého názoru následující: 
Podle zákona o účetnictví mají vést účetnictví fyzické osoby,
kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.
Zvláštním právním předpisem je v tomto případě výše uvedený
energetický zákon. Energetický zákon v platném znění ukládá
mimo jiné držiteli licence být účetní jednotkou podle zvláštního
právního předpisu, kterým je právě zákon o účetnictví. Proto jsem
přesvědčen o tom, že každý provozovatel je v současné době
povinen vést účetnictví a ne pouze daňovou evidenci.
Smysluplnost těchto ustanovení nechávám bez komentáře. 
Co se týče zařazení technologie elektrárny do odpisové skupiny
pro možnost uplatnění odpisů vycházím z ustanovení zákona
o daních z příjmů. Zde zastávám názor, že zařízení elektrárny
spadá do 4. odpisové skupiny s dobou odpisu 20 let
 – Stavby elektráren (díla energetická výrobní). Výjimku mohou
podle mého tvořit tzv. „ostrovní systémy“ s dobou odpisu 5 let,
které pracují na principu akumulace elektrické energie. 
Rozdělování elektrárny na několik samostatných částí s různou
dobou odpisu nepovažuji rovněž za šťastné řešení, s odvoláním
na ustanovení zákona, které zařazuje soubor movitých věcí do 
odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu. Nicméně ani
pro někoho v relativně dlouhé době odpisu nevidím žádný zásadní
daňový problém.
Efektivnost pětiletého osvobození od daně z příjmů spolu
s případnými odpisy a celkové daňové zatížení nejlépe
poznáme na příkladu.
Předpokládejme elektrárnu celou pořízenou z úvěru ve výši
Kč 500.000,-,roční výši úroků z úvěru např. 7.000,-,dobu
životnosti 20 let, s ročními výnosy 80.000,-,daňovou sazbu
15 %, procentuálními výdaji ze zákona 40%,sociálním 29,6 %
a zdravotním 13,5 % pojištěním z 50 % daňového základu.
Skutečnými výdaji jsou myšleny pouze úroky z úvěru a odpisy.
 
                         Výdaje ze zákona   Výdaje skutečné Výdaje skutečné
                         40% bez osvobození s osvobozením   bez osvobození 
Daň (1-5 rok)            36.000,- Kč        0,- Kč          39.225,- Kč
Daň (6-20 rok)           108.000,- Kč       110.175,- Kč    106.425,- Kč      
Sociální poj. (1-5 rok)  0,- Kč             59.200,- Kč     9.213,- Kč
Sociální poj. (6-20 rok) 0,- Kč             9.213,- Kč      0,- Kč 
Zdravotní poj. (1-5 rok) 16.200,- Kč        27.000,- Kč     16.959,- Kč
Zdravotní poj. (6-20 rok)48.600,- Kč        48.853,- Kč     47.841,- Kč   
 
CELKEM                    208.800,- Kč      254.441,- Kč     219.663,- Kč   
 

 

Michal Brunner – účetní a daňová kancelář

Nádražní 43 Klatovy 339 01

Tel.: 378 608 972 Mobil: 608 680 824

e-mail: ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

 www. uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode