Daň z nemovitostí

04.08.2009 13:09

 

 

Daň z nemovitostí

 

S daní z nemovitostí se setkal, či setká každý vlastník popřípadě spoluvlastník jakéhokoli pozemku nebo stavby.   

Přiznání k dani z nemovitostí se podává pouze při vzniku daňové povinnosti (nabytí nemovitosti). Dílčí daňové přiznání se doručí správci daně jen při změně okolností u zdaňovaných nemovitostí ( např. nabytí další nemovitosti, prodej některé z nemovitostí atd.) Následně již správce daně pouze každoročně informuje poplatníka o výši a termínu úhrady daně.

Jednou z prvních věcí, kterou je třeba určit při tvorbě daňového přiznání, je příslušný finanční úřad, kterému bude toto přiznání doručeno. U daně z nemovitostí je tímto vždy finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Tuto informaci lze také získat na https://cds.mfcr.cz ve složce finanční úřady.

Nezbytným dokumentem pro zadání správných údajů do daňového přiznání je výpis z katastru nemovitostí. Z tohoto dokladu je možno přesně určit místo, druh, výměru a další potřebné údaje.

Jelikož již z názvu daně je patrné, že se vztahuje k nemovitostem, zdaňují se tyto jako celek. Pro jediného vlastníka nemovitosti nepředsazuje toto žádné úskalí.  Jiná situace nastává, jestliže má nemovitost vlastníků více.

V tomto případě se stává poplatníkem veškeré daně jeden ze spoluvlastníků podávající daňové přiznání. Tento stav se v zákoně nazývá – platit daň společně a nerozdílně. Jinými slovy „jeden za všechny“. I zde je však výjimka vyhrazena.

Rozhodujícím datem pro podání přiznání k dani z nemovitosti je datum vyznačené v nabývacím dokumentu na otisku razítka katastrálního úřadu jakožto „Právní účinky vkladu vznikly ke dni“. Pakliže je toto datum v rozmezí od 01.01. do 31.12. předchozího roku, vyplývá z toho povinnost v roce následujícím do 31. ledna podat daňové přiznání .

Dvěma nepříjemnými novinkami pro poplatníky se v roce 2009 za prvé stalo zrušení pětiletého osvobození od daně u staveb, u nichž nastaly změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti úpravami (např. zateplovaní fasáda), na které bylo vydáno stavební povolení.

Za druhé zrušení patnáctiletého osvobození nových staveb obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo bytů ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých.

V obou těchto případech končí poplatníkům osvobození v tomto roce a v následujícím roce 2010 jim již finanční úřad předepíše i daň dříve osvobozenou. Veškeré tyto změny provádí správce daně sám automaticky, takže poplatník nemá v tomto směru žádné další povinnosti, kromě úhrady nově vyměřené daně.  

 

Michal Brunner – účetní a daňová kancelář

Nádražní 43 Klatovy 339 01

Tel.: 378 608 972 Mobil: 608 680 824

e-mail: ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

www. uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode