Daňové výnosy do rozpočtu měst a obcí

28.07.2009 13:08

 

 

Daňové výnosy do rozpočtu měst a obcí

 

Pro všechny, které zajímá další osud daní, vybraných od nás poplatníků a plátců, je právě tento článek, především pak ve vztahu k rozpočtům měst a obcí.

Veškeré daňové příjmy se soustřeďují na jednotlivých účtech spravovaných Českou národní bankou. Následné rozdělení daňových výnosů je stanoveno zákonem. Veškeré tyto prostředky se dělí mezi čtyři subjekty - státní rozpočet, kraje, města a obce a Státní fond dopravní infrastruktury.

Na jednotlivé obecní rozpočty připadá podíl z celostátního hrubého výnosu: 21,4 % DPH, 21,4 % daně z příjmů právnických osob, 100 % daně z nemovitostí, 21,4 % daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, cca 43 % daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů) a cca 23 % daně ze mzdy.

Podle sdružení místních samospráv činní tyto prostředky určené obcím pro rok 2009 celkovou částku 116,4 miliard Kč. O tento pomyslný koláč se dělí více než 6600 obcí a měst. Kritéria pro výši podílu jednotlivého města nebo obce tvoří prostý počet obyvatel v obci, výměra katastrálního území a tzv. násobky postupných přechodů (postupnými přechody se rozumí jednotlivá pásma počtů obyvatel v obci 0-300, 301-5000, 5001-30000 a 30001 a více obyvatel). Poněkud odlišná kritéria mají v tomto případě naše čtyři největší aglomerace Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.

Jistě jste si při průjezdu některými obcemi všimli „dodatkových tabulek“ – Daňově diskriminovaná obec. Jedná se právě o reakci sdružení místních samospráv na disproporce v poměru rozdělovaných daňových výnosů mezi městy nad 100.000 obyvatel a všemi ostatními. Sdružení místních samospráv argumentuje analýzou vysoké školy ekonomické, ze které vyplývá, že dříve uvedená čtyři města, ve kterých žije 20 % všech obyvatel ČR, získá téměř 50 % z  těchto finančních prostředků. Pro větší názornost byl vyčíslen průměrný příjem na jednoho obyvatele města nad 100.000 obyvatel ve výši Kč 30.000,- a na obyvatele ostatních měst a obcí ve výši Kč 6.890,-.

Jen pro zajímavost uvádím daňové příjmy ve výnosových částech rozpočtů některých měst a obcí v našem regionu pro rok 2009, kdy jsem čerpal z jimi zveřejněných údajů:

Město Klatovy        daňové příjmy: 235.932 tis.         příjmy celkem: 338.844 tis.

Obec Mochtín      daňové příjmy:      9.432 tis.       příjmy celkem:   18.120 tis.

Město Sušice         daňové příjmy: 100.000 tis.       příjmy celkem: 270.862 tis.

 

Informace pro ty, kterým ve výčtu přerozdělovaných daňových příjmů chyběl příjem ze spotřebních daní – veškeré spotřební daně s výjimkou  

9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů jsou příjmem pouze státního rozpočtu.

 

Závěrem všem čtenářům Nového klatovska přeji krásné prázdniny a pro případ, že budete v budoucnu řešit jakýkoli daňový nebo účetní problém, neváhejte se na mne obrátit.

Michal Brunner – účetní a daňová kancelář ucetnictvi.klatovy@seznam.cz        

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode