Odpisy pro rok 2009

03.11.2009 17:03

 

  Odpisy majetku v roce 2009

             V případě, že patříte mezi podnikatele vedoucí daňovou evidenci a uplatňujete skutečné výdaje, možná se zanedlouho setkáte s potřebou vypočítat daňové odpisy z majetku sloužícího k podnikatelské činnosti.

            Jak jsme si již u zákona o daních z příjmů (dále jen „zákon“) za dobu jeho platnosti mohli zvyknout, nezůstává delší dobu „kámen na kameni“. To samé samozřejmě platí i pro oblast daňových odpisů. Pro rok 2009 bylo do zákona začleněno ustanovení, které má ve svém důsledku reagovat na vzniklou hospodářskou krizi tím, že zkrácením doby odepisování po určité období a u určitého majetku se zvýší daňové výdaje (o zvýšené odpisy). Tyto navýšené odpisy sníží daňový základ a dojde k úspoře na dani z příjmů, sociálním a zdravotním pojištění. Toliko ve zkratce a nyní se na tuto novinku podíváme podrobněji.

            V první řadě je třeba si uvědomit, že zákon o daních z příjmů udává pouze maximální výši a minimální dobu daňových odpisů. Právě s těmito dvěma skutečnostmi pracuje zmiňovaná novela pro rok 2009.

            Systém zjištění,

·         že se jedná o hmotný ( § 26 zákona) nebo nehmotný ( § 32a zákona) majetek, popřípadě majetek vyloučený z odepisování ( § 27 zákona)        

·         vstupní ceny hmotného ( § 29 zákona) a nehmotného ( §32a zákona) majetku

·         odpisové skupiny pro účely zákona u hmotného majetku (§ 30 zákona) a stanovené doby odepisování u nehmotného majetku (§ 32a zákona)

se pro rok 2009 nemění.  

Změna v odepisování ( §30a) se týká pouze hmotného majetku pořízeného v období od 01.01.2009 do 30.06.2010 zařazeného v 1. nebo 2. odpisové skupině.

Nehmotného majetku a hmotného majetku zatříděného do 3., 4. a 5. odpisové skupiny se změna vůbec netýká.

U hmotného majetku zařazeného v 1. odpisové skupině lze zkrátit dobu daňového odpisu ze tří let na 12 měsíců.

U hmotného  majetku zařazeného v 2. odpisové skupině lze zkrátit dobu daňového odpisu z 5. let na 24 měsíců s tím, že za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Pro názornost vše dříve uvedené bude vypadat následovně:

 

Sněžný skútr PC: 120.000 Kč   I. odpisová skupina

Datum zařazení:                     31.12.2008                01.01.2009

Rovnoměrný odpis 2008            24.000,-                  0

Rovnoměrný odpis 2009             48.000,-                 110.000,- (11 x 10.000,-)

Rovnoměrný odpis 2010             48.000,-                 10.000,-   ( 1 x 10.000,-)

 

Osobní automobil PC: 600.000 Kč   II. odpisová skupina

Datum zařazení:                       31.12.2008               01.01.2009

Rovnoměrný odpis 2008              66.000,-                 0

Rovnoměrný odpis 2009             133.500,-                330.000,- (11 x 30.000,-)

Rovnoměrný odpis 2010             133.500,-                 250.000,-   (1 x 30.000 + 11 x 20.000)

Rovnoměrný odpis 2011             133.500,-                 20.000,- (1 x 20.000,-)

Rovnoměrný odpis 2012             133.500,-                 0

 

Michal Brunner – účetní a daňová kancelář

Nádražní 43 Klatovy 339 01

Tel.: 378 608 972 Mobil: 608 680 824

e-mail: ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

www. uctoklatovy.webnode.cz

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode