Odpisy vozidla

22.01.2010 08:55

 

 

V roce 2005 jsem jako fyzická osoba zařadil do hmotného majetku své firmy vozidlo typu N1 v celkové hodnotě Kč 669.142,80 bez DPH. Dozvěděl jsem se, že od roku 2008 došlo k nějaké změně v odepisování. Můžete tuto změnu popsat ?

               

            Máte pravdu, že v roce 2008 došlo ke změně v odepisování u některých motorových vozidel.

Zákon o daních z příjmů (dále jen „zákon“), který stanoví daňově uznatelné odpisy pro veškerý hmotný a nehmotný majetek s platností od 01.01.2008 zrušil odpisovou skupinu 1a s dobou odepisování 4 roky, v níž byla zařazena osobní motorová vozidla (M1) a silniční motorová vozidla, která mají v technickém průkazu zapsanou kategorii vozidla N1 (dále jen „vozidla“).

            A jelikož zákon ve svých přechodných ustanoveních nestanovil možnost dokončit odepisování u vozidel pořízených před 01.01.2008 podle „starých pravidel“ platných do 31.12.2007, bylo třeba v roce 2008 přeřadit vozidla do 2. odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let.

Konkrétně z tohoto pro Vás vyplývá následující: vozidlo jste rovnoměrně odepisoval procentní hodnotou z pořizovací ceny v letech 2005 ve výši 14,2 %, 2006 ve výši 28,6% a 2007 ve výši 28,6%.

V roce 2008 jste vozidlo zařadil do 2. odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let a použil jste procentní sazbu nazvanou „v dalších letech odepisování“ ve výši 22,25 %. Ta samá sazba (22,25 %) se použije i za rok 2009, maximálně však do výše zůstatkové ceny vozidla.

Veškeré odpisy je totiž možno uplatnit pouze do výše pořizovací ceny.

V případě uplatnění zrychlených odpisů je systém naprosto stejný.

 

Vstupní cena vozidla: 669.142,80

 

Rovnoměrný odpis 2005          Kč 95.019,-

Zůstatková cena 2005               574.123,80

 

Rovnoměrný odpis 2006         Kč 191.375,-

Zůstatková cena 2006               382.748,80

 

Rovnoměrný odpis 2007         Kč 191.375,- 

Zůstatková cena 2007                191.373,80

 

Rovnoměrný odpis 2008         Kč 148.885,-

Zůstatková cena 2008                 42.488,80

 

Rovnoměrný odpis 2009          Kč 42.488,80

   Zůstatková cena 2009                      0,-

 

 

                                                                                                                                                                              Michal Brunner

www.uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode