Příspěvek na stravování při výkonu zaměstnání – Stravenkové kupóny

02.06.2009 08:54

 

Příspěvek na stravování při výkonu zaměstnání – Stravenkové kupóny

 

V návaznosti na předchozí téma bych se rád v tomto článku podrobněji zaměřil na možná nejrozšířenější formu poskytování příspěvku závodního stravování kterou jsou stravenky.  

Tzv. stravenkovými kupóny má zaměstnavatel možnost přispívat svým zaměstnancům na stravu v rámci každé jedné zaměstnancem odpracované směny.

Stravenkové kupóny jsou plnohodnotnou alternativou pro ty zaměstnavatele, kteří nemají možnost zajistit stravování svých zaměstnanců prostřednictvím vlastního stravovacího zařízení.

Stravenkové kupóny lze z několika různých hledisek považovat za ceniny. Z pohledu účetního a daňového má toto konkrétní vliv na jejich účtování a zdanění příspěvku zaměstnance za tyto stravenky (viz. tabulka).

Ze strany zaměstnance jsou tyto ceniny výhodou z důvodu možného výběru stravovacího zařízení, které tyto stravenky akceptují jakožto platební prostředek.  

Pouze připomenutí z předchozího článku. Pro rok 2009 může bez následné úhrady daně a pojištění  zaměstnanec získat od zaměstnavatele stravenku v maximální nominální hodnotě Kč 91,-.

Objednávku, distribuci a úhradu stravovacích kupónů lze provádět všemi známými způsoby včetně internetu. Při nákupu stravenek se dodavateli hradí nominální hodnota stravenek (vše bez DPH) a provize, která se pohybuje okolo 2 % celkové nominální hodnoty odebraných stravenek. Tato provize je již předmětem DPH.   

Pro to, aby byl příspěvek formou stravenek co možná nejvíce efektivní, doporučoval bych před jejich pořízením, zjistit si, s jakou společností stravovací zařízení v okolí sídla zaměstnavatele spolupracují.       

V současné době se na českém trhu se stravovacími kupóny pohybují čtyři společnosti, které se zabývají jejich prodejem a distribucí. Jsou jimi:

Název stravenkového kupónu

Accor Services CZ s.r.o.              TICKET RESTAURANT

Le Chèque Déjeuner s.r.o          Le Chèque Déjeuner

EXIT GROUP s.r.o.                          EXIT GROUP

Sodexo Pass ČR a.s.                      Sodexo Pass

 

 

 

 

 

Odvod DPH zaměstnavatelem

 

 

 

 

z doplatku zaměstnance

 

 

Daňové náklady zaměstnavatele

Doplatek zaměstnance zaměstnavateli

"bufet" 9%

"plná obsluha" 19%

Hodnota Stravenky

90,00 Kč

49,50 Kč

40,50 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

Hodnota jídla v cizím zařízení

90,00 Kč

49,50 Kč

40,50 Kč

3,34 Kč

6,47 Kč

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode