Shrnutí některých změn v roce 2009

18.12.2009 01:54

 

Shrnutí některých změn v roce 2009

 

Rád bych Vám s blížícím se koncem roku ve zkratce připomněl některé změny v daňových zákonech, které mají nebo budou mít vliv na daňovou povinnost za toto nebo nadcházející období.

Daň z příjmů:

Ø      Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů v období od 01.01.2009 do 31.12.2009 všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnávali k 31.12.2008 nejvýše 5 zaměstnanců.

Ø      Možnost uplatnění mimořádných odpisů u „nového“ hmotného majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny pořízeného v období od 01.01.2009 do 30.06.2010 v délce 12 respektive 24 měsíců ( §30a zákona č. 586/1992 Sb.).

Ø      „Zrušení knihy jízd“ nebo-li možnost uplatnění paušálních výdajů za používání maximálně 3 vozidel pro účely podnikání ve výši 5.000,- Kč nebo 4.000,- Kč za měsíc s platností od měsíce leden 2009 (§ 24 odst. 2 písm. zt).

Ø      Zvýšení výdajů uplatněných procentem z příjmů u řemeslných živností z 60% na 80%, u ostatních živností z 50% na 60% a rovněž tak u příjmů z činností podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, tlumočníci znalci, příjmy z fotovoltaických elektráren, stomatologické laboratoře atd.) z 40% na 60%.

Daň z přidané hodnoty

Ø      Od 01.01.2009 změna formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty

Ø      Od 01.04.2009 možnost uplatnění odpočtu DPH u osobních automobilů pořízených plátci daně pro uskutečňování jejich ekonomických činností

Ø      Od 01.01.2010 zvýšení sazby DPH z 9% na 10% a z 19% na 20%

Daň silniční:

Ø      Snížení hranice největší povolené hmotnosti vozidel určených výlučně k přepravě nákladů, které aniž by byly používány k podnikání, jsou předmětem daně silniční, a to z 12 tun na vozidla nad 3,5 tuny.

Daň z nemovitostí:

Ø      V roce 2009 lze naposledy uplatnit osvobození z nových domů a bytů a rovněž tak u staveb na kterých byla provedena změna spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení. Změna týkající se ukončení osvobození bude od 01.01.2010 provedena správcem daně automaticky, takže poplatník nemusí v tomto případě provádět žádný úkon, pouze uhradí jinou částku, která mu bude zaslána formou složenky.

Sociální pojištění:

Ø      Sleva od ledna 2009 zatím do prosince 2010 včetně na sociálním pojištění zaměstnanců nedosahujících 1,15 násobku průměrné mzdy ( § 21a zákon č. 589/1992 Sb.)

Od 01.11.2009 nová komunikace právnických osob a některých fyzických osob (právníci, advokáti, daňový poradci) se státními institucemi formou  elektronických datových schránek.

Povinnost pro všechny fyzické osoby vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví) v případě, že jsou držiteli licence pro obchodování s elektrickou energií a například fotovoltaickou elektrárnu spustili do provozu.

 

Jinak přeji všem čtenářům Nového Klatovska krásné vánoce a mnoho úspěchů, třeba i daňových v roce následujícím.

 

Michal Brunner, www.uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode