Spotřební daň

21.07.2009 13:03

 

 

Spotřební daň

 

Spotřební daň a daň z přidané hodnoty jsou jediné dvě nepřímé daně zakotvené v tuzemských daňových předpisech. Za nepřímou daň se považuje taková daň, která postihuje spotřebu poplatníka – nabyvatele služeb nebo zboží, jenž jsou předmětem těchto daní.

Nepřímé daně se největší měrou podílení na naplňování státního rozpočtu, ačkoli by se dalo říci, že jsou mnohdy hodně nenápadné.    

K dnešnímu dni jsou předmětem spotřebních daní následující komodity:

Minerální oleje – patří sem například motorové benziny a motorová nafta.

Líh - jedná se o nedenaturovaný líh, proti tomu denaturovaný líh není předmětem daně při splnění podmínek daných zákonem o spotřebních daních.

Pivo – pro zajímavost zákon o spotřebních daních za pivo považuje „výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu.“

Víno a meziprodukty – jde například o vína šumivá, vína tichá. Za meziprodukt by se dalo zjednodušeně označit něco co není šumivým a tichým vínem nebo pivem a obsah alkoholu se zde pohybuje od 1,2 % do 22% objemových.

Tabákové výrobky – jsou jimi cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. Pouze na okraj cigarillos se prý rozumí krátký úzký doutník, tedy smotek obsahují výlučně přírodní tabák, mající krycí list taktéž z přírodního tabáku.

 

Od 01.01.2008 lze mezi spotřební daně dále zahrnout tzv. ekologické daně, které byly schváleny v rámci balíčku vládních reforem koncem roku 2007.

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

Domácnosti a domovní kotelny jsou od této daně osvobozeny

Daň z pevných paliv

Daň ve výši 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku je již od 01.01.2008 zahrnuta v ceně pevných paliv pro konečného spotřebitele

Daň z elektřiny

Daň ve výši 28,30Kč/MWh je již od 01.01.2008 zahrnuta v ceně za elektřinu pro konečného spotřebitele. Od této daně je osvobozena ekologicky šetrná elektřina, kterou je například elektřina z vodní, solární nebo větrné elektrárny adt.

 

Praktické příklady cen spotřební daně (SD) a daně z přidané hodnoty (DPH) u některých výrobků:

 

Při ceně 25Kč/1l motorové nafty: DPH = 4,- Kč a SD = 9,95 Kč celkem: 13,95 Kč

Při ceně 26Kč/1l motorového benzinu: DPH = 4,15 Kč a SD = 11,84 Kč celkem: 15,99 Kč

Při ceně 82,- Kč za krabičku cigaret: DPH = 13,10 Kč a SD = 43,56 Kč celkem : 56,66 Kč

Při ceně 20Kč/0,5l piva Gambrinus: DPH = 3,20 Kč s SD = 1,20 Kč celkem: 4,40 Kč

Při ceně 200 Kč za 1l 40 % destilátu: DPH = 31,93 Kč a SD = 106,- Kč celkem: 137,93 Kč

Při ceně 200 Kč za 1l 40% domácí slivovice: DPH = 31,93 Kč a SD = 53,20 Kč celkem: 85,13 Kč (vypálené v tzv. pěstitelské pálenici)

 

Michal Brunner

ucetnictvi.klatovy @seznam.cz

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode