Srážky ze mzdy

25.08.2009 13:10

 

Srážky ze mzdy

 

V životě mohou nastat situace, kdy jsme povinni uhradit, nebo i z vlastní vůle přijmeme dluh. V případě, že je tento závazek hrazen dle smluvních ujednání – není co řešit. Může se však vyskytnout i období, kdy dojde k prodlení s úhradou  a věřitel uplatní svou pohledávku vůči existující mzdě dlužníka.

V tomto okamžiku vstupuje „do hry“ další strana, kterou je zaměstnavatel dlužníka. Zaměstnavatel má za povinnost ve prospěch věřitele srážet a odvádět určitou část mzdy svého zaměstnance.

Tato povinnost zaměstnavatele byla dnem 01.01.2007 zúžena pouze na pohledávky výživného a jiné pohledávky, o nichž tak stanoví zákon. Každé jiné dohody o srážkách ze mzdy uzavřené od 01.01.2007 mezi věřitelem a dlužníkem není zaměstnavatel povinen akceptovat.

Systém uplatňování srážek ze mzdy nejlépe vyplyne z následujícího příkladu:

Ženatý zaměstnanec se dvěma dětmi pobírá u zaměstnavatele mzdu nebo plat ve výši Kč 17.000,- čistého. Zaměstnavatel nejdříve akceptuje dohodu o srážkách ze mzdy (nesplacená půjčka Kč 20.000,-) a dále obdrží příkaz (exekučně vymáhané výživné na dítě z předchozího manželství ve výši Kč10.000,-).

Zaměstnavatel v první řadě vyčíslí nezabavitelné minimum svého zaměstnance. Jedná se o částku, která nesmí být zaměstnanci v žádném případě zabavena.

V tomto případě půjde v roce 2009 o součet částek nezabavitelného minima Kč 4.620,- na povinného zaměstnance a nezabavitelné částky na vyživované osoby Kč 3.465,- ( 3 x 1.155,- - manželka a dvě děti), celkem tedy o částku Kč 8.085,-.

Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelného minima tedy činní Kč 8.915,- (17.000 – 8.085).

V další fázi výpočtu se dostáváme k tzv. „hranici plně zabavitelného zbytku čisté mzdy“. Jedná se o finanční limit, nad který je zbytek čisté mzdy sražen zaměstnanci bez omezení. Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy činní částku Kč 6.930,-. V našem případě se tedy bez jakéhokoli omezení srazí zaměstnanci částka Kč 1.985,- ( 8.915 – 6.930 ).

Další srážka, již omezená, se vyčíslí právě z hranice zabavitelného zbytku mzdy, tedy z částky Kč 6.930,-. Částka Kč 6.930,- se nejdříve s přesností na celé koruny rozdělí na třetiny. Zde jedna třetina činní částku Kč 2.310,-.

V tomto okamžiku jsou již známy veškeré finanční údaje potřebné pro výpočet celkové výše srážky. Jsou jimi plně zabavitelný zbytek mzdy Kč 1.985,- a jedna (Kč 2.310,-) popřípadě dvě (4.620,-) třetiny z limitu pro plně zabavitelný zbytek mzdy.

Jedna nebo dvě třetiny se počítají z důvodu typu pohledávky. Pohledávky vůči zaměstnanci se dělí na přednostní a nepřednostní. Přednostní pohledávkou je mimo jiné právě exekučně vymáhané výživné. Pro přednostní pohledávku lze vždy využít druhé popřípadě i první třetiny zabavitelného zbytku mzdy.

Třetí třetina (také Kč 2.310,-) náleží opět vždy zaměstnanci.    

Jelikož v našem případě byla dříve zaměstnavateli doručena akceptovaná dohoda o srážkách ze mzdy z důvodu nesplacené půjčky, budou srážky rozděleny následovně:

1)       Pro exekučně vymáhané výživné se použije srážka zbytku mzdy bez omezení Kč 1.985 plus druhá třetina Kč 2.310,- celkem Kč 4.295,-.

2)       Pro úhradu nesplacené půjčky s použije první třetina Kč 2.310,-.

Čistá mzda zaměstnance po provedených srážkách bude činit Kč 10.395,- (17.000 – 4.295-2.310).

            V případě, že by bylo zaměstnavateli doručeno dříve exekučně vymáhané výživné, nebyla by srážka vůči nesplacené půjčce vůbec provedena a veškeré srážky Kč 6.605,- ( 1.985 + 2.310 + 2310 ) by odešli vůči vymáhanému výživnému. Zaměstnanci by opět zbyla čistá mzda po provedených srážkách ve výši Kč 10.395,-.   

 

Michal Brunner – účetní a daňová kancelář

                                                                                                                                                     Nádražní 43 Klatovy 339 01

Tel.: 378 608 972 Mobil: 608 680 824

e-mail: ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

                                                                            www. uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode